culturatı ARAŞTIRMASI - İÇERİK OLUŞTURMA

İçerİK Oluşturucu BİLGİ Formu

CULTURATI platformunda içerik oluşturucu olarak, çalışmamıza gönüllü olarak katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi, CULTURATI platformundaki deneyimlerinizi bizlerle paylaşmanız için çevrimiçi araştırmamıza katılmaya davet ediyoruz. Karar vermeden önce, araştırmanın neden yürütüldüğünü ve sizden nelerin beklendiğini anlamanız önemlidir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir konuda daha fazla bilgi almak isterseniz, bu bilgi formunun sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

CULTURATI Projesi Nedir?
CULTURATI, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Ufuk Avrupa Araştırma, İnovasyon ve Eylem (AİE) projeleri kapsamında 101094428 numaralı hibe anlaşmasıyla, Bilkent Üniversitesi tarafından yürütülen bir projedir. CULTURATI, bir kültürel miras ve sanat içerik platformudur. CULTURATI, Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler (KYE’ler), yaratıcı profesyoneller ve vatandaşların Avrupa genelinde kültürel miras ve sanat için ortak içerik oluşturmalarına olanak tanır. CULTURATI, kullanıcılara veritabanındaki içeriği kişiselleştirilmiş oyunlar ve rotalar şeklinde sunar.

Araştırmanın Başlığı
Kültürel Miras ve Sanat İçin Özelleştirilmiş Oyunlar ve Rotalar – CULTURATI

Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, Avrupa genelinde kültürel ve sanatsal açıdan zengin içerik oluşturmak için dijital teknolojileri kullanarak yenilikçi bir çevrimiçi platformun geçerliliğini doğrulamayı amaçlamaktadır. CULTURATI, katılımcıları kültürel mirasla etkileşime geçirerek kültürel ve sanatsal içerikle buluşturan küresel bir içerik merkezi olarak hizmet vermektedir. CULTURATI, özelleştirilmiş oyunlar ve rotalar aracılığıyla kültürel içerik sunar. Sensörler yardımıyla, mekanlarda doluluğa göre kullanıcıları yönlendirir, kapasite planlaması yapar, ziyaretçilerin deneyimlerini geliştirmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlar. CULTURATI’nin teknolojisi ve sistemi, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak geliştirilmektedir. Bu araştırmaya katılarak, CULTURATI’yi deneyimleyip, düşüncelerinizi bizimle paylaşarak sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

Prosedür
Bu araştırmanın bir parçası olarak, sizi CULTURATI ile ilgili deneyimlerinizi bizlerle paylaşmak üzere çevrimiçi anketimize katılmaya davet ediyoruz. Görüşleriniz, bu çalışmanın başarısı ve ilerlemesi için son derece değerlidir. Çevrimiçi anket, yaklaşık olarak iki dakika içinde tamamlanması amaçlanan 10 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca, sizlerle, proje boyunca, her biri yaklaşık olarak 30 dakika sürecek olan yarı yapılandırılmış görüşmeler de gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Gönüllü ve Anonim Katılım
Bu araştırma katılımınız gönüllü ve anonimdir (isim veya kimlik bilgileri paylaşılmadan). Onay formumuz ile, CULTURATI ile ilgili deneyimleriniz konusunda, çevrimiçi anket formumuz ve yarı yapılandırılmış görüşmelerimiz aracılığıyla geri bildirim sağlamayı kabul etmiş olacaksınız.

Reddetme veya Geri Çekilme Hakkı
Bu çalışmaya katılım gönüllüdür. Herhangi bir soruyu cevaplamayı reddetme veya herhangi bir nedenle herhangi bir anda, herhangi bir ceza olmadan, vazgeçme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çekmeyi seçerseniz, ayrıca bu bilgi formunun sonunda verilen iletişim adreslerini kullanarak bize e-posta yoluyla da bildirebilirsiniz. Katılım veya geri çekilme kararınız herhangi olumsuz bir sonuçla sonuçlanmayacaktır.

Gizlilik, Veri İşleme ve Koruma
Gizliliğinizi ve verileri korumak için, çalışmamızda aşağıdaki önlemleri alıyor ve uyguluyoruz;
Bilgi Toplamada Sınırlandırma: Toplanan verilerin gizliliğini çalışmamız boyunca öncelikli olarak korumak için, veri azaltma ilkesini benimsiyor, bu nedenle hakkınızda gereksiz kişisel bilgiler toplamıyoruz.. Ancak, yetkili bir içerik oluşturucu olarak, CULTURATI platformunda SADECE bir takma ad ve e-posta adresi kullanarak bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. CULTURATI hakkındaki deneyiminize ilişkin anketimize verdiğiniz yanıtlar, verilerinizi korumak için ayrı ve anonim olarak toplanıp saklanacaktır. CULTURATI, pazarlama veya diğer amaçlar için çerez veya benzeri araçlar kullanmamaktadır.
Anonim Katılım: CULTURATI anketine katılımınız tamamen anonimdir. CULTURATI deneyiminiz konusunda verdiğiniz geribildirim, kimlik bilgisi olmaksızın toplanmaktadır ve veri koruma yasaları ve endüstri standartlarına tam uyum içinde toplanıp saklanmaktadır.
Verilerin Anonimliği ve Gizliliği: Katılımcılardan toplanan tüm bilgiler rastgele oluşturulan numaralar yardımıyla saklanmaktadır. Bunu, çalışmamızda, anonimliğinizi ve verdiğiniz cevapların gizliliğini korumak amacıyla yapmaktayız. Veriler, Bilkent Üniversitesi’nde ve Almanya’daki bulut altyapımızda güvenli bir şekilde saklanacaktır. Veri koruma ve saklama konusunda, sıkı veri koruma düzenlemelerine uyulacak, yetkisiz erişimi veya ihlalleri önlemek için endüstri standardı şifreleme protokolleri ve güvenlik önlemleri kullanılacaktır.
Kişisel Verilerin Korunması: Gizliliği ihlal risklerini azaltmak için kişisel veri toplamıyoruz. CULTURATI projesinde yer alan tüm ortaklar, Avrupa Birliği’nin Kişisel Veri Koruma Kanunu (KVKK) ve diğer ilgili uluslararası, Avrupa ve ulusal yasalara uymaktadır. Bilgileriniz, verilerinizi güvenli bir şekilde saklamak için veritabanımızda kullanılacak olan bir kod (rastgele oluşturulan numaralar) yardımıyla depolanacaktır. Bu veriye erişim, araştırma çalışmasına dahil olan yetkili personelle sınırlı olacaktır.
Veri Paylaşımı: Toplanan veriler, anonim şekilde, toplu olarak, araştırmacılar için açık erişime sahip olacaktır.

Riskler ve Faydalar
Bu çalışmaya katılım konusunda herhangi bir risk bulunmamaktadır. Doğrudan size yönelik herhangi bir fayda olmamasına rağmen, geri bildiriminiz CULTURATI deneyimini kültürel miras ve sanat kullanıcıları, tüketicileri ve ziyaretçiler için geliştirmemize yardımcı olacaktır.

Yaş Gerekliliği
Bu çalışmaya katılmak için 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir.

İletişim Bilgileri
Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki kişilerden herhangi biriyle iletişime geçebilirsiniz:
Dr. Eda Gürel, Proje Koordinatörü ve Yöneticisi, Bilkent Üniversitesi, eda@tourism.bilkent.edu.tr

Yukarıda belirtilen araştırma ekibinin üyelerine sormak istemediğiniz veri güvenliği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, ayrıca Veri Koruma Direktörü Serdar Vural Öktem’e de (svoktem@gmail.com) ulaşabilirsiniz.

Etik Onay Bilgileri: Bu araştırmada kullanılan bilgi formu ve anket soruları, Bilkent Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu tarafından, Başvuru No:519 ve Kurul Karar/Toplantı No: 2024_03_22_02 ile 22 Mart 2024 tarihinde onaylanmıştır.